Archive for Uncategorized

Kasečių pildymas Kaune – pigiau dar nebuvo!

kaseciu pildymasSpausdintuvų kasečių pildymas Kaune, pačiomis geriausiomis kainomis, tik pas mus, kompiuterių taisykloje Restartas, taip pat teikiančioje kasečių pildymo paslaugas, į kurias įeina tiek lazerinių spausdintuvų kasečių pildymas, tiek rašalinių spausdintuvų kasečių pildymas, todėl niekas neliks nuskriaustas, visiškai nesvarbu, kokio tipo yra jūsų spausdintuvas, visiškai nesvarbus spausdintuvo modelis, ar jis senas, ar jis naujas, mums nėra neapidlomų kasečių, ne sesame tikri kasečių pildymo profesionalai, todėl kviečiame atvykti ir įsitikinti mūsų darbo kokybe ir žaibišku greičiu!

kaseciu pildymas kauneAtvykite pas mus jau šiandien ir pasinaudokite proga pasipildyti spausdintuvo kasetes pigiau, vykstančios akcijos metu, nes dabar rašalinės kasetės pildymas kainuos vos dvidešimt penkis litus, o lazerinės kasetės pildymas jums teatsieis vos penkiasdešimt litų. Visiems darbams suteikiama garantija, todėl galite būti ramūs, jog mūsų papildytos kasetės tikrai jūsų nenuvils kokybe ir tarnaus lygiai taip pat, kaip gamyklinės, arba net dar patikimiau! Kam pirkti naują kasetę ir išmesti pinigus kone į balą, jei galima užpildyti kasetę pas mus ir taip sutaupyti nemažą sumą pinigų, o kas svarbiausia, jog sutaupysite ir laiko, nes užpildome kasetes vos per pusdienį, o tai ko gero ne ką ilgiau, nei kad išsirinksite savo spausdintuvui tinkančią naują kasetę, tačiau sumokėsite už ją žymiai daugiau, nei už pildymą, juo labiau, jei žvelgiate į ateitį, tai spausdintuvų kasečių pildymas Kaune yra tiesiog geriausias būdas taupyti bei išmintingai pasinaudoti dabartinėmis technologijomis!

Rinkitės modernų ir nebrangų

Posted in Uncategorized | Comments Off

Windows OS perrašymas

windows perrasymasKompiuterių remontas Kaune, Re-Starte, siūlo itin plataus spektro kompiuterinės technikos taisymo bei tvarkymo paslaugas į kurias įeina ne tik kompiuterinės technikos taisymas, pardavimas bei supirkimas, spausdintuvų taisymas bei rašalinių, lazerinių spausdintuvų kasečių pildymas, virusų šalinimas, tačiau ir operacinės sistemos windows instaliavimas, windows perinstaliavimas, o taip pat ir windows perrašymas.

Kada galite spręsti, jog jums reikalingas windows perrašymas? Windows perinstaliavimas jums gali padėti, jei jūsų kompiuteris yra akivaizdžiai sulėtėjęs, tačiau tai gali figūruoti ne tik dėl seniai perrašytos operacinės sistemos, tačiau ir dėl virusų pažeistų kompiuterio vidinių failų. Kartais, virusų šalinimas ir operacinės sistemos pravalymas gali ir nepadėti, todėl reikalingas Windows perrašymas, kuris užtrunka labai nedaug laiko, taigi galėsite džiaugtis savo kompiuteriu jau tą pačią dieną arba rytojų. Taip nenukentės nei jūsų darbai, nei jūsų mokslai ir galėsite vėl įeiti į įprastinį ritmą, juk dabar kiekvieno modernaus žmogaus kasdienybė tiesiog neatsiejama nuo kompiuterio.

Windows perrašymas yra ko gero geriausia išeitis, norintiems, greitai ir pigiai pagerinti savo kompiuterio darbingumą bei našumą, o be to, tai padaryti be jokio galvos skausmo – nes mes išsaugosime jūsų kompiuteryje esančius duomenis už juokingą papildomą kainą. Taigi ar neverta atenšti savo ištikimojo pagalbininko ir pamiršti lėtai besikraunančius interneto naršyklės langus, ilgą laiką, kurį reikia pratempti, kol jūsų kompiuteris išsijungia, o taip pat ir kitus nepatogumus, kurie atsiranda, kai jūsų kompiuteris sulėtėja.

Kompiuterių remontas Kaune, Re-Startas, paslaugą windows perinstaliavimas atliks žaibišku greičiu ir išsaugos visus jums reikalingus duomenis, o taip pat suteiks nemokamų bei naudingų patarimų, kaip ilgiau išlaikyti savo kompiuterį “švarų”, beje, visiškai nemokamai įrašysime ir pačią geriausią, ar jūsų pageidaujamą nemokamą antivirusinę programą. Žinoma, teikiame ir galimybę, už papildomą kainą įrašyti ir licenzijuotą metinę antivirusinę programą, o taip galėsite būti užtikrinti, jog jūsų duomenys bus apsaugoti itin kokybiška antivirusine programa.

Windows instaliavimas dar niekada nebuvo toks greitas ir patogus, kaip kad ir visas kompiuterių remontas Kaune Re-Starte, juk mes dirbame dėl jūsų, juk mes galime save vadinti geriausiais visoje Lietuvoje, todėl, kad tobulėjame kartu, o juk tobulumui nėra jokių ribų.

Posted in It naujienos, Uncategorized | Leave a comment

Linux Live CD

Linux Live CDKalbėsime apie „Linux“ distributyvus, veikiančius tiesiai iš kompaktinio disko. Tokių operacinių sistemų nereikia įdieginėti ir jos ganėti­nai nereiklios aparatūros resursams. Norint pradėti dirbti su gyvu distributyvu, tereikia įdėti užkraunamąjį diską j ¡renginį ir perkrauti kompiuteri. Sistema užsikraus be papildomų klausimų, o prieš tave atsivers pilnavertis Linux Desktop. Gyvu distributyvu vadinama operaci­nė sistema, galinti veikti iš užkrauna­mo CD neįdiegta į kietąjį diską. Tokių distributyvų ganėtinai daug, o iš jų po­puliariausi du: Ubuntu ir Mandrake Move. Tai ne paprasti, o labai solidūs produktai: Ubuntu bazė yra Debian GNU/Linux (toliau tiesiog Debian), o MandrakeMove sukurtas Mandrake Li­nux Discovery pagrindu.

Ubuntu —solidi sistema

„Gyvo CD” koncepcijos šaknys siekia to­limus praėjusio amžiaus 90-tuosius me­tus, tačiau toks požiūris tikrą populiaru­mą įgavo tik atsiradus Ubuntu. 2000 me­tais Klausas Knoperis pradėjo dirbti su sis­tema, kuri užsikrautų iš CD. Klausas — vokietis, kuriam dažnai tenka skaityti paskaitas ir vesti seminarus apie „Linux” ad­ministravimą. Gyvas distributyvas išspren­dė visas Klauso problemas — absoliučiai bet kokiame kompiuteryje galima greitai užkrauti „Linux” ir parodyti, ką ir kur reikia paspausti. Nuo pat pradžių Ubuntu bu­vo tobulinama pagal principą. „Jeigu Klau­sui prireiks kokios nors naujos galimybės, tai Klausas ją realizuos”. Prieš šį vokietį reikia nulenkti galvą: jis galvotas vyras, o per jo nuolatinius atnaujinimus Ubuntu pavirto į labai praktišką ir kompaktišką sis­temą. Pats Klausas sako, jog jo kūrinys idealiai tinka ne tik „Linux dėstytojams”, tačiau kaip ir galingas „avarinis diskelis”, puikus distributyvas naujokams ir tiems, kam tenka dažnai keliauti. Pačioje savo egzistavimo pradžioje Ubuntu kaip pagrindą naudojo Red Hat Linux 6.2. Tačiau Klausas ganėtinai grei­tai nusprendė pereiti prie Debian. Esmė ta, jog Debian garsi savo automati­nių atnaujinimų sistema. Taip pat ne­vertėtų pamiršti, jog Debian yra vienas pirmųjų „Linux” distributyvu, jį gamina visa komanda programuotojų, per ilgus metus įgavusių daug patirties. Pažan­giems vartotojams Ubuntu sistemoje realizuota galimybė ją įdiegti į kietąjį dis­ką, tiesa, tokiu atveju ji mažai kuo skir­sis nuo įdiegtos Debian. Akivaizdu, jog į kompaktinį diską telpa ne tiek jau daug, todėl visi gyvame CD esantys paketai yra suspausti. Maždaug 2 Gb duomenų su­pakuota į 700 MB. Iš diske esančių pa­ketų galima paminėti KDE, OpenOffice, KOffice ir AbiWord.

Ubuntu lengvai patenkins namų vartotojo arba biuro darbuotojo porei­kius, tačiau programuotojas vargu ar ja­me suras ką nors naudingo. Iš esmės Ubuntu galima naudoti ir kaip serverinę OS — toks požiūris turi daugybę privalumų ir trūkumų. Privalumas tas, jog tokia sistema lengvai atnaujinama (parsisiuntei naują gyvo CD ISO bylą, ir vis­kas). Be to, į distributyvo sudėtį įeina daug serverinių paketų: Samba, Squid, Apache, MySQL, Bind, pašto serveris, spausdinimo serveris Cups ir t.t. Trūku­mas yra vienas ir esminis — gyva siste­ma, veikianti kaip serveris, bus ne tokia naši, kaip analogiška OS, veikianti iš HDD. Iš esmės gyvą sistemą galima nau­doti kaip serverį, tačiau tai netikslinga. Darbo metu Ubuntu failų sistema naudoja virtualų fiksuoto dydžio (kiekvieną bylą galima lengvai permontuoti arba pakeisti, tiesiog pakeitus simbolinę nuorodą), o dinaminei fai­lų sistemai naudojamas virtualus diskas, t.y. duomenys saugomi tiesio­giai operatyvinėje atmintyje. Jeigu kie­tajame diske yra swap particija, tai ją galima lengvai panaudoti laikinų duo­menų saugojimui. Norint katalogą /ho­rn taip pat galima primontuoti taip, kad jis veiktų iš kietojo disko.

Beveik visi gyvi paketai yra suspausti. Kompresija ir dekompresija veikia taip, jog naudojama tiek atminties, kiek rei­kta programai esamu momentu. Visa in­formacija yra kompaktiniame diske ir tik reikalinga dalis — operatyviojoje atmin­tyje. Ubuntu toli gražu nekelia aukštų reikalavimų atminties apimčiai: 32 MB pilnai pakaks darbui tekstiniame režime, 264 MB užteks Fluxbox, Windowmaker arba Icewm (arba kokiai nors kitai nela­bai reikliai darbo aplinkai). Turint 392 MB  galima paleisti KDE. Kalbant apie OpenOffice, jo našumas tiesiogiai pri­klauso nuo operatyviosios atminties ap­imties, tačiau čia niekas nesiskiria nuo sistemų, veikiančių iš kietojo disko. Gy­va sistema vidutiniškai veikia taip pat greitai, kaip ir įprasta. Greičiausiai (bū­tent taip mano pats Klausas Knoperis) taip yra dėl blokinio archyvavimo / išarchyvavimo ir dėl iš anksto sustatytų į eilę bylų (pagal priėjimo laiką). Toks požiūris leidžia sumažinti bylų paieškos laiką ir padidinti skaitymo greitį (skaitymo iš CD greitis dėl kompresijos padidėja trigu­bai). Svarbu taip pat tai, jog pagal nuty­lėjimą paleidžiamų demonų skaičius la­bai mažas, todėl sistema kraunasi ga­nėtinai greitai (pati lėčiausia stadija — aparatūrinės įrangos nustatymas ir jos inicializavimas). Todėl Linux Live CD yra puiki alternatyva išgelbėti windows failus, tada kai nebeveikia operacinė sistema.

Posted in It naujienos, Uncategorized | Leave a comment

Planšetinis kompiuteris gali kainuoti vos 60 litų!

aakash2Sparčiai tiek technologine, tiek ekonomine prasmėmis besivystanti Indija nesustoja stebinti – čia pristatytas planšetinis kompiuteris „Aakash 2“, kurio pirmoji versija buvo smarkiai sukritikuota, tačiau, atsižvelgiant į kainą, nereiktų tikėtis, kažko labai įspūdingo, ar ne? Patį produktą pristatė ne kas kitas, o Indijos prezidentas, todėl reikia tikėtis, kad ši planšetė tikrai bus gerensė už jos pirmtaką, ar ne?

Iš tikrųjų, bent jau pagal savo charakteristiką ši planšetė tikrai lenkia savo pirmąjį brolį, nes šį produktą kūrusi Kanados bendrovė (patys indai dar neturi tokio lygio programuotojų ir technikų, kad galėtų sukurti kažką panašaus) „DataWind“ į planšetę įmontavo 1 GHz dažnio „Cortex A8“ procesorių (triskart greitesnis nei pirmtako!), 512 MB darbinės atminties, 4 GB nuolatinės atminties (ją galima išplėsti naudojant iki 32 GB talpos „microSD“ kortelę), patobulintas, nebe varžinis, o talpinis 7 colių 800 x 480 taškų raiškos ekranas, akumuliatorius, naudojant internetu ir video peržiūroms, turėtų veikti net tris valandas. Šiame nešiojamajame planšetiniame kompiuteryje įdiegta „Android 4.0.3“ operacinė sistema.

Vis dėl to, tikroji kompiuterio kaina yra 112 litų, nes už 60 litų kompiuteriai bus parduodami tik studentams, kuriems pusę sumos padengs pati Indijos valstybė, tačiau norintiems užsisakyti komercinę, to paties kompiuterio versiją „UbiSlate 7Ci“, galima užsisakyti iš „DataWind“ svetainės, už 222 litus.

Žinoma, įsigydami šią planšetę, ko gero nesulauksite nepriekaištingos kokybės, tačiau tai tik dar vienas įrodymas, kad galima pakankamai pigiai pagaminti bei parduoti išmaniuosius įrenginius, o tai yra itin svarbu norint kelti bendrą pasaulio, ypač trečiųjų šalių, išsimokslinimą bei kompiuterinį raštingumą. Būtent tokie įrenginiai ir būtent tokiomis kainomis, kurios yra prieinamos net ir patiems neturtingiausiems žmonėms, yra tikras išsigelbėjimas ir būdas spręsti daugybę problemų, pradedant išsilavinimo gerinimu bei bendravimo skatinimu! Taigi tokie technologiniai sprendimai leidžia tikėtis, kad kiekvienas pasaulio gyventojas greitai turės galimybę turėti galimybę interneto prieigai ir tuo pačiu galimybę pažinti, išmokti, susisiekti su bet kuo, bet kuriame žemės kampelyje ir bet kuriuo metu, o tai būtų iš tiesų šaunu!

Posted in It naujienos, Uncategorized | Leave a comment

Ultrabook kompiuteriai – naujos IT tendencijos

ultrabookPastaruoju metu vis labiau populiarėja dar viena kompiuterių klasė tai Ultrabook nešiojamieji kompiuteriai. Vos prieš keletą metų atrodė, kad panašaus tipo kompiuteriai nebus populiarūs ir žmonės rinksis tik netbook stiliaus kompiuterius, tačiau metai bėga ir rinka diskutuoja savo madas bei tendencijas šiuolaikinių kompiuterių ir IT naujovių pasaulyje.

Visų pirma reiktų paminėti tai, kad šie kompiuteriai atsirado po kurio laiko kai buvo pristatytas Macbook Air kompiuteris. Šis kompiuteris nustatė naujus plonumo standartus, kurie iš tiesų neįtakojo kompiuterio greičio. Šis kompiuteris buvo pati puikiausia darbinė priemonė daugumai darbų atlikti, kai esate išvykę ir negalite naudotis pagrindiniu kompiuteriu. Tačiau dabar pradėkime kalbėti ne apie Apple gaminį, o Ultrabook kompiuterius, kuriuose veikia Windows operacinė sistema. Ultrabook kompiuterių apibrėžimą pirmoji apibrėžė Intel, todėl yra daug paprasčiau orientuotis, koks kompiuteris turėtų būti ir kokius techninius parametrus jis turi. Daugelio gamintojų siūlomi kompiuteriai iš tiesų yra elegantiški ir tikrai ploni. Priklausomai nuo to kiek norėsite mokėti už kompiuterį galite sutaupyti pinigų, jei jame nebus SSD kietojo disko. Tačiau reikia pabrėžti tai, kad šis diskas nors ir brangiai kainuoja, turi mažai vietos, bet yra velniškai greitas, todėl tai gali jums palengvinti įprastą darbą kompiuteriu, nes visi sisteminiai failai krausis velnišku greičiu. Kokiu dar pliusus galima paminėti. Turbūt geriausias dalykas yra šių kompiuterių svoris, jie yra velniškai ploni, o tai reiškia ir lengvi nes nesveria daugiau nei dviejų kilogramų. Taip nereikia pamiršti, kad ir kitas ne mažiau svarbus dalykas yra korpusas. Dažniausiai korpusai yra metaliniai, todėl kompiuteriai atrodo ypatingai solidžiai ir kartais net galima pagalvoti, kad tai yra Apple Macbook kompiuteris. Kad ir kaip ten bebūtų, taip pat ne ką mažiau svarbus elementas bet man asmeniškai yra ekranas. Grafinėje aplikoje kurioje yra vaizduojamos visos užduotys ir kur aš visada dirbu, noriu kad ekranas būtų pačios geriausios kokybės, o taip pat, kad ir turėtų kuo didesnę rezoliuciją. Didesnė rezoliucija man reikalinga tam, kad būtų įmanoma, kuo patogiau dirbti su grafinėmis programomis redaguoti nuotraukas ir visus kitus dalykus. Na tai iš esmės yra esminiai dalykai, kuriuos aš naudoju dirbdamas kompiuteriu.

Tačiau bent man lieka kitas nemažiau svarbus kompiuterio faktorius. Tai yra kompiuterio baterija. Niekad nesupratau, kodėl žmonės perka nešiojamuosius kompiuterius ir juos naudoja, tik ant stalo namuose. Tai yra keista, nes pagrindinė kompiuterio paskirtis yra nešiojimasis ir darbas su juo įvairiose vietose. Tad ultrabook kompiuteriai gali pasigirti milžiniška baterijos talpa ir laiku, kuriuo jie gali būti be elektros maitinimo šaltinio. Tai džiugina, vien dėlto, kad keliaujant, lėktuve ar autobuse, kur nėra lizdo  prijunkti kompiuterį krautis, tai yra puikus daiktas ir kompiuteris be elektros ištvers bet 7-8 valandas. Per tą laiką greičiausiai jau būsite pasiekę savo kelionės tikslą. Tad ar verta įsigyti šiuos kompiuterius? Manau kad verta, jei žinote ko reikia jums. Manau jei esate žmogus, kuriam kompiuteris yra darbo priemonė, o ne žaidimų dėžutė ir jis jums turi būti visada po ranka – Ultrabook yra puiki alternatyva. Nesvarbu koks šio produkto gamintojas bebūtų, vienaip ar kitaip jie siūlo ta patį, todėl prieš perkant reikia apsvarstyti ir Apple gaminius vien dėlto jei kitų gamintojų Ultrabook kaina siekia keturis tūkstančius litų.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Internetinių parduotuvių nuoma

internetiniu parduotuviu nuomaInternetinių parduotuvių nuoma – puikus sprendimas visiems, kad nori pradėti savo el prekybos verslą, tačiau vis dar dvejoja, vis dar nežino, ar nori investuoti į asmeninę el prekybos platformą, todėl nuoma yra pats geriausias sprendimas, nes tai jums praktiškai nieko nekainuos, o išmėginę savo verslo idėją galėsite pradėti naują gyvenimo ar veslo etapą, arba numoti ranka ir galvoti apie naują idėją, kuri galbūt pasiteisins el prekyboje.

Nuomuodami el prekybos platformą, jūs galite išmėginti savo jėgas versle, o taip pat neprarasti pinigų, nes nuomuotis galite neribotam laikui, mėnesiui ar pusmečiui, kaip tik norite jūs, o vėliau, išsiaiškinę ar jūsų verslas turi ateitį, galite nuomuotis toliau, arba įsigyti naują, visiškai jums ir jūsų poreikiams bei į jūsų klientus orientuotą el parduotuvę, kurią sukurime jums, žinoma, už ypatingą kainą, jei jau esate mūsų klientas, nes mes jus itin vertiname!

Internetinių parduotuvių nuoma – tai jūs kelias į sėkmę, nes tik taip galite sužinoti, ar jūsų verslas turi ateitį ir ar jūsų idėja yra verta dėmesio ir ar ji pasiteisins, todėl paskubėkite, išsinuomokite el parduotuvės platformą jau dabar ir pradėkite jau seniai planuotą prekybą internete, kas gali žinoti, gal tai taps ne tik jūsų gretutiniu darbu ir papildomu uždarbiu, tačiau jūsų mėgiamu pagrindiniu darbu ir pajamų šaltiniu, o kas gali būti geriau už darbą namuose, kai jums niekuo nereikia rūpintis, o tik retkarčiais prisėsti prie kompiuterio ir atlikti visiškai paprastas užduotis, besimėgaujant gardžios kavos aromatu ar pietaujant. Taigi išsivaduokite iš dvejonių, kurios stabdo jūsų turimą potencialą ir surizikuokite pradėti savo verslą, juk tai jums praktiškai nieko nekainuos!

Mūsų el prekybos platformų gausa tikrai jus nustebins, galėsite išsirinkti pagal spalvą, produkto ar paslaugos tipą, tinklalapio svorį, t.y. kiek planuojate dėti info ar nuotraukų, todėl išsirinks tikrai kiekvienas, o, jei norite, mes viską pakoreguojame taip, kad dar labiau atitiktų jūsų poreikius, kad dar labiau priartėtumėte prie savo svajonės ir to, kaip įsivaizduojate, jog turi atrodyti jūsų el parduotuvė!

Nelaukite, kol kažkas kitas pasinaudos jūsų mintimis ir idėja, ir pirmesnis atsidarys el parduotuvę, o kai jam pasiseks, jūs ko gero ilgai graušitės, jog neišmėginote savo jėgų el rekyboje, tačiau jau bus per vėlu, todėl neatidėliokite savo nuostabių idėjų įgyvendinimo rytojui, jei galite tai padaryti jau šiandien ir tapti savo likimo kalviais patys! El parduotuvė – geriausias sprendimas kiekvienam, norinčiam turėti savo mylimą darbą ir dirbti namuose, juk tai produktyviausias ir nuostabiausias darbo aspektas, tai jūsų galimybė būti sau patiems vadovais!

El prekyba Lietuvoje vis dar nėra išsemta rinka, todėl kiekvienas turi galimybę pasiimti dalelę jos sau, kiekvienas turi galimybę išnaudoti savo potencialą el prekyboje, tačiau, žinoma, tam reikia imtis veiksmų, todėl el parduotuvės platformos nuoma, ko gero vienas pirmųjų ir svarbiausių žingsnių, norint pradėti šį verslą ir išmėginti savo jėgas internetinio pasaulio prekybos rinkoje! Būkite vienas iš tų, kurie atneša naują apsipirkimo madą į Lietuvą ir lietuvių galvas, būkite sėkmingi!

Internetinių parduotuvių nuoma – tai, ko seniai ieškojote, tai galimybė būti sėkmingiems ir patiems užsidirbti pinigus be didesnių pastangų, nes čia viskas prasideda nuo jūsų idėjos, jei ji bus gera, jūs busite sėkmingas, jei ne – ieškokite kitos idėjos, mėginkite, eksperimentuokite, svarbiausia – niekada nesustokite ieškoti ir tobulėti, būkite patys savo likimo kalviais!

Posted in Internetinės parduotuvės, Uncategorized | Leave a comment

Apple kompiuterių remontas

apple remontasŠiuolaikiniame technikos pasaulyje įvairi buitinė technika genda labai dažnai, todėl jei jūsų buitinės technikos garantinis aptarnavimas yra pasibaigęs tai jums kainuos papildomų pinigų ir žinoma sukels begales nepatogumų, todėl natūralu, kad reikalingos kompiuterių remontas Kaune paslaugos. Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gera, nes visada galima kreiptis į patikimus kompiuterių remontininkus, kurie sutaisys jūsų kompiuterį ar kitą buitinę techniką ir dar suteiks garantinį aptarnavimą. Todėl net jeigu iškiltų kokia nors problema vėliau, visada galėsite sugrįžti ir kompiuterius, skalbimo mašinas, šaldytuvus jums sutaisys nemokamai.

Dažniausiai jei yra taisomi kokie nors kompiuteriai kompiuterių taisykloje, didžiausia problemas kuri gali kilti dar nepradėjus taisyti kompiuterio yra ta, kad privalėsite išsiaiškinti ar meistrai yra patikimi ir taiso būtent jūsų turimo gamintojo kompiuterius. Jei jie to nedaro, tai gali būti problema, nes kai yra skirtingi kompiuterių gamintojai, kartais skiriasi ir taisymo priemonės bei įrengimai. Geriausias to pavyzdys yra Apple kompiuterių remontas, nes žmonės sulieję kompiuterį ar sudeginę vaizdo plokštę, nebežino kur kreiptis ir kreipiasi į oficialųjį atstovą, kuris parduoda kompiuterius. Galbūt tai ir nebūtų problema, jei jums dar būtų likusi bent pora mėnesių garantinio aptarnavimo laiko, tačiau jei to neturi, jūs sumokėsite milžiniškus, todėl gal būtų pats laikas pagalvoti ir šių pinigų dalį skirti neoficialiems kompiuterių remontininkams, kurie pasiūlys tiek puikią kokybę, tiek užtikrins puikias sąlygas jei kas nors nepavyktų.

Taip pat visada galime pasidžiaugti, kad kompiuterių remontas Kaune, kuris yra vykdomas pasitelkiant mūsų puikius meistrus, bus atliekamas ir pakankamai greitai. Žinoma, jei gedimas yra sunkus, ir jo taisymas užima tikrai gan daug laiko. Tačiau dėl to liūdėti tikrai neverta, nes kiekvienas turime suprasti, kad jei kompiuteris yra sulietas arbata ar kokiais kitais skysčiais, laikas per kurį bus sutaisytas kompiuteris bus bent savaitė. Taip yra todėl, kad norint išdžiovinti kompiuterį privalome jį išlaikyti ultragarsinėje vonelėje apie keturias dienas, tačiau jei nėra jokio poveikio tai turime pakartoti. Visa tai atlikus reikia taip pat ir perlituoti kai kurias michroschemas, kurios yra surūdijusios. Perlitavimas taip pat užima apie vieną ar dvi darbo dienas, o po to kompiuterį reikia ir pratestuoti, t.y. laikyti jį įjungtą bent keletą valandų, kad būtų galima įsitikinti, kad kompiuterio taisymas buvo teisingas.

Žinoma, jei kompiuterio gedimas nebuvo toks rimtas viskas gali vykti daug greičiau. Todėl jums nereiks vargti ir turėti kokių nors problemų kylančių iš to, kad negalite dirbti savo kasdienių darbų, naršyti socialiniuose puslapiuose, ar žiūrėti savo pamėgtus filmus, per kompiuterio ekraną. Vienas iš dalykų, kuris yra padaromas labai greitai, kompiuterių taisymo darbe galėtų būti matricų keitimas. Matricos gali būti pakeistos per keletą dienų, nes mums jas tereikia užsakyti ir įdėti į jūsų kompiuterį. Jeigu matrica yra standartinė t.y. 15,6 colio ji bus pakeista per vieną ar dvi dienas. Tad po šio remonto savo kompiuteriu galėsite džiaugtis praktiškai beveik iškart ir būsite nepastebėję, kad jis buvo remontuotas. Tad visada siūlome suprasti ir kompiuterių taisyklas, nes daugumą detalių, kurios yra kompiuteryje turi būti užsakinėjamos tiesiai iš gamintojo. Todėl reikia suprasti tai, kad vien detalių pristatymas gali užtrukti apie porą savaičių, o kur dar pats kompiuterio taisymas, gedimo diagnozavimas ir visos kitos problemos kylančios iš to. Tad matricų keitimas yra pats lengviausias taisymo būdas.

Posted in Apple remontas, Uncategorized | Leave a comment

iPad Mini – neeilinis žingsnis patenkinti vartotojų paklausą

ipad miniNeseniai Apple kompanija pristatė dar vieną naują savo plančetinį kompiuterį iPad Mini. Didžiausia problema, kad šio kompiuterio iš tiesų negalime vadinti naujuoju. Jame yra jau pasenusios technologijos, kurios buvo sutinkamos iPad 2 kompiuteryje. Keisčiausi, kad dauguma žmonių, netikėjo pasklidusiais gandais, kad Apple ryšis išleisti gaminį su mažesniu ekranu, viena tam, kad patenkintų rinkos poreikį mažesniems plančetiniams kompiuteriams ir būtu pajėgi varžytis su Android gaminiais, kurie šioje kategorijoje bando atsikovoti Apple rinkos dalį ir galų gale tapti svarbiausiu rinkos žaidėju. Kaip bebūtų keista Google kompanijai tai sekasi. Žinoma, žvelgiant į rinkos tendencijas, natūralu, kad tik startavus pirmajam iPad kompiuteriui Apple kompanijos rinkos dalis buvo milžiniška. Verta prisiminti vien tai, kad rinka, kurią valdė Apple buvo apie 85 ir daugiau procentų. Tai yra be galo daug ir nors kai kurie teigia, kad Apple praranda savo pozicijas normalioje konkurencinėje rinkoje, Apple vis vieną valdo apie 50 procentų rinkos. Turėkite galvoje, kad rinkoje yra tikrai nemažai Android planšečių gamintojų.

Taigi kalbant apie naująją / senąjį Apple gaminį sunku kažką ir bepasakyti. Didžiausia problema, kad iPad Mini buvo kurtas, ne bandant pranokti pirmtakus, o tiesiog užpildyti tuščią rinką Apple gaminių segmente. Liūdniausia, kad gaminys negali pasigirti nei įspūdį darančiais Retina ekranais, super greitu procesoriumi, ar kažkokiomis naujovėmis iOS operacinėje sistemoje. Žinoma, šis gaminys ras savo nišą ir neš nemažą pelną Apple, tačiau ar anksčiau reikėjo teigti, kad toks dabartinis planšetės dydis yra netinkamas. Ką galima pastebėti, kad dabartiniu Kalėdų laikotarpiu šis įrenginys bus puiki dovana. Vis dėlto aplikacijos, kuriomis naudojamės planšetėse yra puiki priemonė, ne tik žaidimams, tačiau ir mokslui, todėl vis labiau tobulėjant technologijoms tai yra privalomas moksleivių atributas. Bet to, nors ir mažesnis iPad dydis, tačiau jis gali patikti žmonėms, kurie planšetę naudoja skaitymui. Tai netik padeda ją visada turėti po ranka, tačiau ir saugo gamtą, nes nėra naudojami jokie lapai, t.y. kertami miškai.

ipad miniVėlgi asmeniškai kyla dilema, ar vis dėlto šis produkto pristatymas, nėra blogas ženklas Apple kompanijoje. Dauguma jos gaminius pirkdavo dėl išskirtinumo ir patrauklios vartotojo sąsajos, kas veda į bendrą gaminių ekosistemą ir suderinamumą. Nors ir buvo pristatyti kiti produktai pastaruoju metu tai yra jau keletą metų nepristatė jokio naujo produkto, kuris būtų naujovė rinkoje ir patrauktų vartotojų dėmesį. Mano manymu, net jeigu Apple ir toliau nepristatys jokių inovatyvių produktų, jos produkcija toliau vis tiek bus sėkmingai perkama. Tačiau reikia pripažinti faktą, kad ateityje turi nutikti, galbūt didžiausia problema yra tokia, kad trūksta tikrojo kompanijos veido ir vizionieriaus Stev‘o Jobs‘o.  Aišku baugu teigti, kad kompanija, kuri pirmoji pateikė kompiuterius, kurie buvo suprantamai naudojami, gali grįžti į tą pačią padėtį, kurioje buvo atsidūrusi prieš sugrįžtant Steve Jobs. Tačiau bent dabar to neturėtų nutikti, nes įmonė yra puikiai suformavusi savo brand‘ą ir jos produkcija yra visų geidžiama. Ypatingai reikia įvertinti tą faktą, kad Apple produktų paprastumas yra priimtinas daugumai žmonių vien dėlto, kad daugumą jų nėra technologiniai išprusėliai, todėl  kam varginti savo galvą ir padaryti Android sistemą veikti greičiau, jei jums tai kainuos papildomo laiko, kantrybės, o tuo tarpu Apple jums pasiūlo gatavą gaminį, kurį išsiėmę iš pakuotės galite sėkmingai naudoti ir negaišti laiko visų funkcijų supratimui.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Spausdintuvų kasečių pildymas Kaune

kaseciu pildymas kauneRašalinių kasečių pildymas bei lazerinių kasečių pildymas jums visada atrodė nepatikimas ir klausimus sukeliantis dalykas? Nesidrovėkite, kreipkitės į mus ir sužinokite, jog kasečių pildymas Kaune yra be jokios abejonės pats geriausias sprendimas pasibaigus jūsų kasetės rašalui, todėl neskubėkite pirkit naujos spausdintuvo kasetės, kuri jums kainuos žymiai daugiau, nei kad galite įsivaizduoti, o svarbiausia, teršiate gamtą, juk reikės išmesti senąją kasetę lauk.

Spausdintuvų kasečių pildymas Re-Starte, įsikūrusiame Kauno Akropolio pirmajame aukšte esančioje informacijos salelėje ir turinčioje stiklines sieneles, o joje taip pat dirba dar keletas firmų, tarp jų – bilietų platintojai, draudimo kompanija ir kitos, jūsų laukia malonūs darbuotojai, pasiruošę konsultuoti jus visais įmanomais klausimais susijusiais tiek su kompiuterine technika tiek su spausdintuvais ar jų kastėmis. Kam leisti pinigus brangioms spausdintuvų kasetėms, jei galite tiesiog pasirinkti mūsų paslaugą kasečių pildymas ir gauti savo kasetę užpildytą atgal jau tą pačią dieną ir už juokingą kainą. Juk pas mus Rašalinių kasečių pildymas tekainuoja dvidešimt penkis litus, o lazerinių kasečių pildymas tekainuoja vos penkiasdešimt litų, taigi tikrai sutaupysite daug pinigų kitiems laisvalaikio praleidimo būdams ar dovanoms artėjančių šv. Kalėdų proga.

spausdintuvu kaseciu pildymasKaip pildomos kasetės? Tam reikalinga speciali įranga, su kuria ir vykdomas kasečių pildymas, o viskas prasideda nuo to, kai jūs atnešate kasetę mums, tada ji perduodama specialiajam kurjeriui, kuris atvyksta ir paima tuščias kasetes, tada nuveža į pildymo vietą, specialios įrangos dėka, ir specialiu rašalu (kuris yra atskirai perkamas tam tikrose vietose) užpildomos kasetės, kiekviena atskirai ir kiekviena yra patikrinama papildomai, tam kad užtikrinti užpildymo kokybę, atliekami paskutiniai bandymai ir kasetė vėl atsiunčiama į mūsų priėmimo punktą esantį kauno akropolio pirmajame aukšte esančioje informacijos salelėje, tada jus pasiekia skambutis, jog jūsų kasetė jau užpildyta ir jūs sumokate už paslaugą. Tiesa, primename, jog spausdintuvų kasečių pildymas tekainuoja skatikus – rašalinių kasečių pildymas tekainuoja dvidešimt penkis litus, o lazerinių kasečių pildymas tekainuoja vos penkiasdešimt litų! Ar gi nešaunu!

Spausdintuvų kasečių pildymas pati geriausia paslauga įmonėms, kurios nori būti užtikrintos savo svarbių darbų garantiniu aptarnavimu, tai yra dažna problema, kai rašalui pasibaigus, jūsų darbai negali sustoti, todėl mes atvykstame tiesiai pas jus į jūsų biurą ir paėmė kasetę, duodame pakaitinę, todėl jūsų darbai nestovi ir jūsų partneriai, kolegos ir visi kiti gali džiaugtis, kad darbas tęsiasi. Taip pat įmonėms taikomos ypatingos nuolaidos, jei tampate mūsų nuolatiniais klientais, nes jums taikome net dvidešimties procentų nuolaidą tokiu atveju, taigi galite būti ramūs, jog niekur pigiau negausite pasipildyti savo kasečių.

kaseciu pildymasKasečių pildymas nebūtinai turi tapti galvos skausmu – pildykitės kasetes pas mus ir ne tik sutaupyste, tačiau ir išlošite daug laiko, o svarbiausia, jūsų darbai nestovės vietoje, nes kasetes užpildysime per pusdienį arba dar greičiau, jei būsite susitarę iš anksto arba esate mūsų nuolatiniai klientai, kuriuos labai mylime ir vertiname. Štai ką kalba mūsų klientas Ramūnas:

Spausdintuvų kasečių pildymas restarte yra šiek tiek arba net gi kardinaliai kitoks nei kitose įmonėse. Kodėl? Nes jie dirba greitai, dirba be išeiginių, todėl galiu būti ramus, kad net sekmadienio vakarą, pasibaigus rašalui, mano kasetė bus užpildyta pirmadienio ryte, o tai itin svarbu mano verslui, nes turime daug spausdinti, taigi čia ir yra visa esmė – darbas turi būti padarytas greitai, tačiau ir kokybiškai bei už priimtiną kainą, būtent tai restartas ir gali suteikti, todėl nedvejodamas visiems, tiek konkurentams, tiek partneriams, tiek savo klientams visada rekomenduoju rinktis būtent šią įmonę, nes rašalinių kasečių pildymas tekainuoja dvidešimt penkis litus, o lazerinių kasečių pildymas tekainuoja vos penkiasdešimt litų, ir aš čia vardinu tik kainas, kurios galioja įprastiniams klientams, o mums taikomos dar ypatingos nuolaidėlės..

Tai ko gi laukiate, atvykite pas mus ir spausdintuvų kasečių pildymas jus nustebins ne tik maloniomis kainomis, o taip pat ir neįtikėtinu greičiu, kuris tiesiog žaibiškas ir privers jus kraipyti galvą, nes negalėsite patikėti, kad mes dirbame taip gerai, kaip niekas kitas, ne be reikalo esame savo srities lyderiai ir nežadame sustoti tobulėti bei augti!

Daugiau informacijos – www.kaseciupildymaskaune.lt

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kompiuteriu remontas kaune

Kompiuteris sugedo ir reikia, kad kažkas jį skubiai pataisytų? Dabar galite labai greitai pataisyti savo kompiuterį su profesionalaus meistro pagalba. Žinoma, dažnai žmonės imasi patys taisyti savo sugedusį kompiuterį bijodami, kad profesionalių kompiuterių meistrų paslaugos kainuos labai brangiai, tačiau taip nėra. Šiuo metu kompiuterių remontas Kaune kainuoja visiškai nedidelius pinigus, o kokybė ir darbo greitis yra garantuojami.
Jeigu jums sugedo stacionarus kompiuteris, tuomet turbūt bus nepatogu jį vežti į kažkur toli nuo jūsų esančią kompiuterių taisyklą, todėl galima tiesiog pasinaudoti kompiuterių remonto meistro iškvietimo į namus paslauga. Už tai jums papildomai mokėti nereikės, o juk patogumas – labai didelis. Kompiuterių taisymas Kaune pastaruoju metu kainuoja visai nedaug, kadangi vyksta konkurencija tarp daugybės kompiuterius taisančių įmonių ir kainos yra nedidelės palyginus su įspūdinga kompiuterių remonto kokybe. Taigi, galite išsikviesti į namus kompiuterius taisančius specialistus jums pačiu patogiausiu metu, tuomet jie atvažiuos pas jus į namus ir labai pigiai bei operatyviai pataisys jūsų kompiuterį.
Jeigu sugedo jūsų nešiojamasis kompiuteris – taip pat ne problema. Galite pasinaudoti patyrusia ir gerą vardą turinčia kompiuterių taisykla Kaune, į kurią lengvai rasite kelią. Dažniausiai žmonės labai sunerimsta, kai jų nešiojamieji kompiuteriai sugesta vos tik pasibaigus garantijai. Taip dažnai būna, tačiau problema nėra tokia baisi, kaip gali pasirodyti iš pradžių – dažniausiai sugesta tik viena kuri nors kompiuterio dalis. Pavyzdžiui, ekranas. Ekranų keitimas kainuoja šiuo metu taip pat nebrangiai, tad jei ir pasibaigė jūsų nešiojamojo kompiuterio garantija, arba tiesiog patys netyčia sudaužėte ekraną, tikai neverta nerimauti.
Negana to, kompiuterių taisykla siūlo ir kitokias paslaugas susijusias su pažangia elektronika, pavyzdžiui, projektorių nuoma Kaune – tai ypač patogus dalykas, jeigu rengiate įvairias prezentacijas, verslo konferencijas, pobūvius ar norite parodyti filmą didesnei draugų grupei – yra pačių įvairiausių dydžių ir skirtingos raiškos projektorių, kuriuos dabar labai lengva ir pigu išsinuomoti.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment